ستاپ

سکوی تحول آموزش و پروش

خانه خلاق و نوآوری ستاپ با تفکر ارائه راهکارهای نوین و خلاق تربیتی-آموزشی و با هدف حمایت از افراد، تیم های نوآور و استارتاپ های فعال این حوزه، جهت حل چالش های موجود در فضای تعلیم و تربیت شکل گرفت.

خدماتستاپ

دربارهستاپ

خانه خلاق و نوآوری ستاپ با تفکر ارائه راهکارهای نوین و خلاق تربیتی-آموزشی و با هدف حمایت از افراد، تیم های نوآور و استارتاپ های فعال این حوزه، جهت حل چالش های موجود در فضای تعلیم و تربیت شکل گرفت.

پخش ویدیو

تیم های مستقر درخانه خلاق ستاپ

رویدادهای ستاپ

معلمین خلاق، افراد دغدغه مند و استارتاپ های حوزه تعلیم و تربیت که ذهنشون پر از ایده‌ست و دستانشون آماده عمل؛به دنبال فضایین،که بتونن ایده‌هاشون رو بسازن!
حالا تصور کن،جایی وجود داشته باشه، در کنار یه منتور مجرب و متخصص، به تو و تیمت کمک کنه تا علاوه بر ساخت محصولات، با افراد بیشتر این حوزه ارتباط داشته باشی؛ و در نهایت برای کسب و کارت سرمایه گذار جذب کنی.

همه اینا رو میتونی در رویدادهای ملی که ستاپ برگزار میکنه تجربه کنی.

اخبار و وبلاگ ستاپ