امضای تفاهم‌نامه همکاری با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش دبیرخانه‌ی رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین خانه خلاق ستاپ و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران امضا شد. که به موجب آن، دانشگاه تهران در فرآیند دومین رویداد ملی ستاپ؛ همکاری و سرمایه گذاری خواهد داشت.

به گزارش دبیرخانه‌ی رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین خانه خلاق ستاپ و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران امضا شد.

که به موجب آن، دانشگاه تهران در فرآیند دومین رویداد ملی ستاپ؛ همکاری و سرمایه گذاری خواهد داشت.

 

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و فناور فعالیت می نماید.

 

موضوع فعالیت‌های اصلی صندوق:

* اعطای وام و تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فناوری با شرایط تسهیل شده.

* صدور انواع ضمانت‌نامه مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان و فناور با شرایط تسهیل شده.

* تامین سرمایه خطر پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌های حوزه فناوری با ارزش افزوده بالا.

* تضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح‌های حوزه فناوری.

* ارزیابی طرح‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و فناور.

آخرین خبرها