تفاهم‌نامه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی البرز

به گزارش دبیرخانه رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه رویداد و صندوق پژوهش و فناوری البرز منعقد شد.

به گزارش دبیرخانه رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه رویداد و صندوق پژوهش و فناوری البرز منعقد شد.

به موجب این تفاهم‌نامه، صندوق پژوهش‌ و فناوری البرز در فرآیند دومین رویداد ملی ستاپ همکاری و سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

صندوق پژوهش و فناوری غیر‌دولتی استان البرز، از سال 1399 فعالیت خود را آغاز کرده است. صندوق البرز با سه خدمت عمده پرداخت انواع تسهیلات، صدور انواع ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر و با هدف پایه‌ریزی اقتصاد دانش‌بنیان و دانایی محور در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان استان قرار گرفته است.

آخرین خبرها