تفاهم‌نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر

به گزارش دبیرخانه رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه رویداد و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر منعقد شد.

به گزارش دبیرخانه رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه رویداد و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر منعقد شد.

به موجب این تفاهم ‌نامه، صندوق پژوهش‌ و فناوری دانشگاه امیرکبیر در فرآیند دومین رویداد ملی ستاپ همکاری و سرمایه‌گذاری خواهد داشت.

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی امیرکبیر، نهاد تامین مالی تخصصی “دانشگاه صنعتی امیرکبیر” است که به حمایت از شرکت‌های  دانش‌بنیان و فناور با هدف توسعه و تجاری‌سازی فناوری، ذیل زیست‌بوم دانشگاه امیرکبیر می‌پردازد.

آخرین خبرها