راهبردی سوم

عدالت آموزشی و تسهیل دسترسی به منابع و امکانات

(امكان توزيع متوازن و عادلانه امکانات آموزش و يادگيري در تمامي نقاط و توسعه عدالت آموزشي)

چالش یک

 چالش دسترسی دانش‌آموزان سراسر کشور به تدریس دبیران برتر استانی و کشوری

_
Audiences

مخاطبین

_
  • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
  • تولید کنندگان نرم افزار و پلتفرم های آموزشی
  • معلمین و مربیان خلاق
  • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
  • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
  • گسترش عدالت آموزشی
  • یادگیری در هر لحظه و مکان برای دانش‌آموزان
  • کمینه کردن هزینه‌های آموزشی برا دانش‌آموزان سراسر کشور
  • استفاده از دبیران برتر هر استان (نه فقط دبیران برتر پایتخت)

پوستر چالش ها

برای دانلود در ابعاد بزرگ کلیک کنید

اینستاگرام ستاپشرکت در چالشتماس با ماراهنمای چالشارسال ایمیل