راهبردی پنجم

 بهبود كارايي مدارس و نهادهاي آموزشي

(استفاده از ظرفيت فناوري به منظور بهبود فرايندهاي اجرايي نهادهاي آموزشي از طریق ارتقاء زيرساخت ها و ابزار خدمات رساني)

چالش یک

چالش بهره گیری از ابزارهای دیجیتال برای مدیریت بهینه مدرسه و مدرسه‌داری الکترونیک 

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان نرم افزار و پلتفرم های آموزشی
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • مدیریت الکترونیک مدارس
 • بررسی آسان وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان توسط والدین
 • افزایش بهره‌وری کارکنان در مدارس
 • تعامل موثر والدین با معلم
چالش دوم

چالش ایجاد بسترهایی تعاملی و به روز ، به منظور به روزرسانی اطلاعات مدرسین و افزایش کیفیت نحوه تدریس

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان نرم افزار و پلتفرم های آموزشی
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • ارائه راهکارهای دانش افزایی معلمین با قابلیت خود سازمان دهنده
 • افزایش مهارت عملی و حرفه ای معلمان
 • تقویت مهارت های کاربرد دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند تدریس
 • بهره گیری معلمین از روش های نوین تدریس
چالش سوم

 چالش ساماندهی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و پرورشی در مدارس

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • مربیان پرورشی
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • تقویت EQ دانش‌آموزان از طریق جذاب و هدفمند کردن کلاس‌های پرورشی
 • افزایش مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فوق برنامه در مدارس
 • ارائه برنامه به مدارس جهت برنامه‌ریزی هر چه بهتر در برگزاری مراسمات
 • اشتراک برنامه‌های مختلف مدارس در سراسر کشور

پوستر چالش ها

برای دانلود در ابعاد بزرگ کلیک کنید

اینستاگرام ستاپشرکت در چالشتماس با ماراهنمای چالشارسال ایمیل