راهبردی چهارم

تغيير فضاي آموزشي و بهره گيري از روش ها و ابزارهاي نوين

(افزايش جذابيت فضا و فرايند آموزش و جلب مشاركت بيشتر دانش آموزان با بهره گيري از روش ها و ابزارهاي نوين)

چالش یک

 چالش طراحی و تولید محتوا و بسته های آموزشی- تربیتی چند رسانه ای

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان محتوا
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • الگوسازی جهت ترویج تولیدات چند رسانه ای در حوزه آموزش و تربیت
 • جبران خلاء موجود در نظام آموزشی از حیث محتوای چند رسانه ای فاخر
 • بهره گیری از نبوغ و خلاقیت معلمین و هسته های نوآور در جهت طراحی و تولید محتوا
 • تغییر شیوه های منسوخ حافظه محور به سمت تولید محتوای کاربردی ، عمقی و فایده محور
چالش دوم

تولید و ارائه باز ی های آموزشی مهارتی ( دیجیتال و غیر دیجیتال)

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان بازی های آموزشی
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • بهره برداری بهینه از اوقات فراغت دانش آموزان
 • توسعه مهارت های فردی یادگیرندگان از طریق بازی
 • بهره گیری معلمین از بازی به عنوان یک ابزار کمک آموزشی
 • تعامل موثر دانش آموز با معلم خارج از فضای آموزشی
چالش سوم

 چالش بازی وار سازی (Gamification) فرآیند های آموزشی و استفاده از راهکارهای سرگرم آموزی

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان بازی های آموزشی
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • ایجاد علاقمندی در یادگیرنده جهت پیگیری فعالیت های آموزشی
 • افزایش جذابیت تدریس خصوصا در دروس پایه ای و با روح خشک و غیر منعطف
 • سنجش یادگیری از طریق بازی
 • تعامل موثر دانش آموزان با یکدیگر و با معلم

پوستر چالش ها

برای دانلود در ابعاد بزرگ کلیک کنید

اینستاگرام ستاپشرکت در چالشتماس با ماراهنمای چالشارسال ایمیل