رویداد و شبکه سازی

همراه هم پیش بریم!

بذری که می‌خواد رشد کنه، منتظر یه روز نه نور هست. کسی که دغدغه و ایده داره، منتظر یه جایی هست تا اونو مطرح کنه
ستاپ با برگزاری رویداد و شبکه‌سازی و شتابدهی طرح‌ها و ایده‌های مختلف، سعی می‌کنه روزنه‌ای برای رشد تعلیم و تربیت باشه.

رویداد و شبکه سازی

همراه هم پیش بریم!

رویدادها

نگارخانه

3404253

تفاهم‌نامه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی البرز

به گزارش دبیرخانه رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه رویداد و صندوق پژوهش و فناوری البرز منعقد شد.
654100startup

تفاهم‌نامه ۱۰۰ استارت‌آپ

به گزارش دبیرخانه رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه رویداد و موسسه ۱۰۰ استارت‌آپ منعقد شد.
819236a4-da98-4a3d-b342-d21c970b699d

تفاهم‌نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر

به گزارش دبیرخانه رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه رویداد و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر منعقد شد.

ثبت درخواست

لطفا زبان کیبورد خود را به حالت انگلیسی تنظیم کنید