ستاپ با در اختیار داشتن مجموعه کاملی از خدمات مورد‌نیاز برای رشد یک کسب و کار نوپا نظیر منابع مالی، انواع مشاوره، فناوری‌ها و تجهیزات مختلف و هم‌چنین فضایی برای استقرار شرکت‌های نوپا در یک بازه زمانی تقریبا کوتاه؛ امکان رشد سریع و صحیح شرکت‌های استارتاپی را مهیا می‌سازد.

ستاپ همراه همیشگی شما برای راه اندازی کسب و کار

سوالات متداول

در مسیر شتابدهی چه اتفاقاتی  برای تیم شما رخ می‌دهد؟