راهبردی یک

تقویت بنیان های فرهنگی – اجتماعی و ارتقاء نقش آنها در امر تعلیم و تربیت

چالش یک

چالش جاری سازی متناسب و هوشمندانه ارزشهای گفتمان فرهنگی و معرفتی در محتوای آموزشی

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • تولید کنندگان محتوا
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • غنی سازی فرهنگی ، ارزشی و معرفتی محتوای درسی
 • کمک به تولید محتوای تکمیلی با رویکرد فرهنگی و ارزشی برای محتوای درسی دانش آموزان
 • جلوگیری از اشاعه فرهنگ علم منهای توحید
 • تقویت هویت و حس ملی گرایانه دانش آموزان در کنار یادگیری دورس
چالش دوم

چالش ایجاد تعامل موثر بین خانواده و مدرسه در جهت ارتقاء سطح آموزش و تربیت فرزندان

_
Audiences

مخاطبین

_
 • فعالین و دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • مشاورین حوزه خانواده
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • طراحی سلسله مباحث تربیتی و آموزشی خانواده
 • ایجاد بستر های به روز جهت ارائه مباحث تربیتی در خانواده
 • برگزاری کارگاه های مهارت محور برای خانواده ها
 • تهیه بسته های چند رسانه ای تربیتی آموزشی خانواده
چالش سوم

 چالش آموزش مطالب پیش دبستانی و مهارت‌های زندگی به کودکان ۳ تا ۶ سال

_
Audiences

مخاطبین

_
 • دغدغه مندان حوزه آموزش و تربیت
 • فعالین حوزه کودک
 • معلمین و مربیان خلاق
 • کنشگران و فعالین رسانه ای تعلیم و تربیت
 • تیم ها و مجموعه های آموزشی نوآور
Goals

اهداف

_
 • آموزش مطالب پیش دبستانی و نوشتن به کودکان ۳ تا ۶ سال قبل از ورود به مدرسه
 • آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان
 • آموزش آموزه‌های دینی و ملی و به کودکان
 • ارائه تمامی آموز‌ش‌های ذکر شده در قالب قصه و بازی‌های جذاب و نوآورانه

پوستر چالش ها

برای دانلود در ابعاد بزرگ کلیک کنید

اینستاگرام ستاپشرکت در چالشتماس با ماراهنمای چالشارسال ایمیل