آیا رویداد پذیرایی دارد؟

«فعالیت‌های انجمن‌های علمی معمولا چند دسته‌اند. دسته‌ی اول، کلاس‌های نرم‌افزار است که متناسب با مهارت‌هایی که دانشجویان نیاز دارند انتخاب و اجرا می‌شوند. در کنار این کلاس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های دیگری نیز برگزار می‌شوند که هرکدام مهارت جدیدی به شرکت‌کنندگان یاد می‌دهند.» کسی که وارد این فعالیت‌ها می‌شود -ضمن گسترش ... ادامه مطلب

میهمان رویداد چه کسانی هستند؟

«فعالیت‌های انجمن‌های علمی معمولا چند دسته‌اند. دسته‌ی اول، کلاس‌های نرم‌افزار است که متناسب با مهارت‌هایی که دانشجویان نیاز دارند انتخاب و اجرا می‌شوند. در کنار این کلاس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های دیگری نیز برگزار می‌شوند که هرکدام مهارت جدیدی به شرکت‌کنندگان یاد می‌دهند.» کسی که وارد این فعالیت‌ها می‌شود -ضمن گسترش ... ادامه مطلب

تعریف رویداد چیست؟

«فعالیت‌های انجمن‌های علمی معمولا چند دسته‌اند. دسته‌ی اول، کلاس‌های نرم‌افزار است که متناسب با مهارت‌هایی که دانشجویان نیاز دارند انتخاب و اجرا می‌شوند. در کنار این کلاس‌ها، سمینارها و کارگاه‌های دیگری نیز برگزار می‌شوند که هرکدام مهارت جدیدی به شرکت‌کنندگان یاد می‌دهند.» کسی که وارد این فعالیت‌ها می‌شود -ضمن گسترش ... ادامه مطلب