امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز نوآوری امید

به گزارش دبیرخانه‌ی رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم نامه‌ی همکاری بین دبیرخانه رویداد ملی ستاپ و مرکز نوآوری امید امضا شد.

امضای تفاهم نامه همکاری با مرکز نوآوری امید

به گزارش دبیرخانه‌ی رویداد ملی ستاپ؛ تفاهم نامه‌ی همکاری بین دبیرخانه رویداد ملی ستاپ و مرکز نوآوری امید

امضا شد که به موجب آن، مرکز نوآوری امید در فرآیند دومین رویداد ملی ستاپ؛ همکاری و سرمایه گذاری خواهد داشت.

آخرین خبرها

تفاهم‌نامه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی البرز

تفاهم‌نامه ۱۰۰ استارت‌آپ

تفاهم‌نامه صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر

امضای تفاهم‌نامه همکاری با صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

۵ مانع بزرگ جهت نوآوری در آموزش و پرورش

پوستر دومین رویداد ملی ستاپ (سکوی تحول آموزش و پرورش) رونمایی شد/ حمایت از استارت‌آپ‌های تربیتی‌آموزشی تا سقف 10 میلیارد تومان!