همه چیز درباره یادگیری ترکیبی

با ظهور فناوری آموزشی، مدارس روش‌های آموزشی‌ای را به کار گرفته‌اند که با محیط کلاس‌های همیشگی و سنتی متفاوت است. این نوع آموزش در مقیاس جهانی در حال استفاده است و بسیاری از مؤسسات آموزشی در حال پیاده سازی مدل‌های یادگیری ترکیبی‌اند. ‌با این حال، یادگیری ترکیبی فقط در ارائه آنلاین بخشی از برنامه درسی شما در کلاس مجازی خلاصه نمی‌شود. در واقع، این مدل آموزش یک رویکرد جامع برای ترکیب بهترین بخش‌های یادگیری حضوری و آنلاین برای ایجاد یک تجربه آموزشی دلچسب است. ‌