3 نمونه از بهترین سرگرم‌آموزی‌های جهان

ثابت شده امروزه و در دنیای دیجیتال، یادگیری از طریق ویدئوهای آموزشی و سرگرمی یکی از بهترین راه‌ها است. نقش اصلی آموزش از طریق سرگرمی و بازی یا “بازی‌آموزی” این است که یادگیری را لذت بخش‌تر و موثرتر کند.

بازی‌آموزی به روش خاصی از آموزش گفته می‌شود که علاوه بر انتقال اطلاعات، انتقال تجربه لذت‌بخش یادگیری، به فراگیر هم توجه ویژه‌ای دارد و در صدد محقق شدنش است.

در ادامه به 3 نمونه از موفق‌ترین نمونه‌های سرگرم‌آموزی در جهان اشاره می‌کنیم.