وقتی مراقبت و تربیت فرزند با فناوری گره می‌خورد!

پدر و مادر بودن گاهی می‌تواند سخت باشد! به همین دلیل است که هر استارت‌آپی که راهی برای آسان‌تر کردن چالش‌های روزانه والدین پیدا کند، مورد توجه واقع می‌شود. استارت‌آپ‌های مخصوص والدین و کودکان در دنیا کم نیستند و بسیاری از آنها توسط والدینی که برای حل کردن چالش‌ها خود ایده‌هایی ناب داشتند، تاسیس شده‌اند.