روش یادگیری شخصی، در قاب جهانی

با استفاده از پلتفرم‌های یادگیری شخصی، می‌توانید هر آنچه می‌خواهید را به شکل خودآموز یاد بگیرید یا برنامه یادگیری برای افراد دیگر ترتیب دهید تا خود یا افراد تحت آموزش شما بتوانند مهارت‌های جدیدی را کسب کنند که فراتر از نقش‌های فعلی‌شان است.