ارتباط خلاقیت، زمینه‌ای برای نوآوری

در دنیای رقابتی و پویای امروزه، کسب و کار‌ها برای بقا و رشد نیاز به چیزی بیش از تنوع محصولات یا خدمات خود دارند. آن چیزی که می‌تواند یک کسب و کار را از دیگران تمییز دهد و به آن اجازه بدهد که از مسیر معمول خارج شود، خلاقیت است.