مشاوره و مربیگری

_

این روزها مباحثی همچون کارآفرینی و کسب درآمد برای بسیاری از افراد اهمیت پیدا کرده است. در همین زمینه بسیاری از افراد به دنبال موضوعاتی همچون کارآفرینی در خانه، کسب درآمد از اینترنت، کار تولیدی پرسود و مواردی از این قبیل هستند.

اما فقط داشتن ایده های جذاب کسب و کار کافی نیست. در این راه نیاز است تا شما از مشاوره جهت راه‌اندازی کسب‌وکار نیز بهره ببرید. خانه خلاق و نوآوری ستاپ با تیمی از مشاوران مجرب شما را در جهت دستیابی به موفقیت حوزه کسب و کاریتان همراهی میکند.

 

مزایای مشاوره و منتورینگ

_

یافتن یک منتور استارتاپ گامی در جهت درست است که استارتاپ شما به سطح بالاتری برود. شما به عنوان یک کارآفرین ، به یک مشاور و راهنمای باتجربه اولیه نیاز دارید تا منبع ارزشمندی در ایجاد پایه ای محکم برای کسب و کار فراهم کند.

– بهبود مهارت های کلیدی
– گسترش شبکه کسب و کار
– انگیزه بخشی
– بهبود روش ها و استراتژی ها
– تصمیم گیری بهتر
– آگاهی نسبت به شرایطی که در آن به سر می برد.

مراحل درخواست مشاوره و مربیگری

_
1

ثبت درخواست مشاوره(تکمیل فرم)

2

ارزیابی اولیه

3

تعیین زمان ملاقات

4

مذاکره و عقد قرداد

مشاورین ستاپ

_

احسان سلیمیمدیر سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار اجوتک ونچرز

سید محمد مهدی زهرایی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اجوتک ونچرز

احسان سلیمیمدیر سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار اجوتک ونچرز

سید محمد مهدی زهرایی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اجوتک ونچرز

احسان سلیمیمدیر سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار اجوتک ونچرز

سید محمد مهدی زهرایی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اجوتک ونچرز

مشاوره و منتورینگ-سوالات کلی

_
برای من ایجاد ارتباط با افراد و توسعه شبکه ارتباطی با دیگران مهم است،ستاپ در این زمینه چه امکاناتی دارد؟

ما اعتقاد داریم مهم‌ترین ارزش حضور در فینووا ایجاد ارتباط و توسعه شبکه (کامیونیتی) است. در این زمینه ابزارهای مختلفی مثل نقشه دانش، ماهنامه داخلی، رویدادها، دورهمی‌های داخلی، امکان جستجوی افراد در پنل اختصاصی ستاپ و… وجود دارد که هدف آنها ایجاد ارتباط بین افراد است. شما در فینووا به راحتی می‌توانید با تیم‌ها و افراد مختلف آشنا شوید و از تجارب و مهارت‌های آنها بهره‌مند شوید؛ اما در نهایت کاملا به خود شما بستگی دارد که به چه میزان از این امکانات برای ایجاد ارتباطات جدید استفاده کنید.

برای من ایجاد ارتباط با افراد و توسعه شبکه ارتباطی با دیگران مهم است،ستاپ در این زمینه چه امکاناتی دارد؟

ما اعتقاد داریم مهم‌ترین ارزش حضور در فینووا ایجاد ارتباط و توسعه شبکه (کامیونیتی) است. در این زمینه ابزارهای مختلفی مثل نقشه دانش، ماهنامه داخلی، رویدادها، دورهمی‌های داخلی، امکان جستجوی افراد در پنل اختصاصی ستاپ و… وجود دارد که هدف آنها ایجاد ارتباط بین افراد است. شما در فینووا به راحتی می‌توانید با تیم‌ها و افراد مختلف آشنا شوید و از تجارب و مهارت‌های آنها بهره‌مند شوید؛ اما در نهایت کاملا به خود شما بستگی دارد که به چه میزان از این امکانات برای ایجاد ارتباطات جدید استفاده کنید.

برای من ایجاد ارتباط با افراد و توسعه شبکه ارتباطی با دیگران مهم است،ستاپ در این زمینه چه امکاناتی دارد؟

ما اعتقاد داریم مهم‌ترین ارزش حضور در فینووا ایجاد ارتباط و توسعه شبکه (کامیونیتی) است. در این زمینه ابزارهای مختلفی مثل نقشه دانش، ماهنامه داخلی، رویدادها، دورهمی‌های داخلی، امکان جستجوی افراد در پنل اختصاصی ستاپ و… وجود دارد که هدف آنها ایجاد ارتباط بین افراد است. شما در فینووا به راحتی می‌توانید با تیم‌ها و افراد مختلف آشنا شوید و از تجارب و مهارت‌های آنها بهره‌مند شوید؛ اما در نهایت کاملا به خود شما بستگی دارد که به چه میزان از این امکانات برای ایجاد ارتباطات جدید استفاده کنید.

تیم های مستقر در فضای کار اشتراکی ستاپ

_