طراحی و اجرای اردوهای تفریحیِ علمی و فرهنگی

یکی از قالب‌ها و شیوه‌های اثرگذار در برگزاری برنامه‌های تربیتی، اردو می‌باشد. با توجه به نقش مؤثر دانش‌آموزان در اردو ( هم از منظر نقش فردی و هم از منظر نقش اجتماعی ) و فراهم شدن موقعیت ایفای نقش و مسئولیت وی، کیفیت اثربخشی و تعمیق مؤلفه‌های تربیتی با کیفیت اجرای اردو ( از سناریوی اردو گرفته تا زمان و مکان آن ) ارتباطی تنگاتنگ دارد. لذا بهره‌گیری از تجربیات و ایده‌های تیم‌های تربیت محور و آشنا با محیط‌های گوناگون در دسترس ( داخل و یا خارج از کشور ) برای کیفیت بخشی به اردوهای مدارس سمپاد به طور مستقیم و سایر مدارس به طور غیر مستقیم لازم و ضروری خواهد بود.

اهداف:

 • ارتقاء سطح کیفی مخاطبان در مؤلفه‌های آموزشی و تربیتی متناسب با شایستگی‌­های ۲۵ گانه فارغ­‌التحصیلان سمپادی
 • تبدیل شدن مدارس و زیرساخت‌های سمپاد کل کشور به پایگاه‌های برگزاری اردوهای علمی – فرهنگی

مخاطبان:

دانش‌آموزان متوسطه‌ی دوره‌‌ی اول و دوم

جزئیات و الزامات ضروری :   

 • رعایت اقتضائات و قوانین آموزش و پرورش و قابلیت اجرای طرح در سطح مدرسه
 • تناسب جزئیات محتوایی و اجرایی اردوها با شایستگی­‌های ۲۵ گانه مورد انتظار فارغ­‌التحصیلان سمپادی (پیوست الف)
 • طرح پیشنهادی باید دارای ویژگی­های زیر باشد :
 1. پیشینه‌ی پژوهشی طرح شامل تشریح کامل اقدامات صورت گرفته در کشور و جهان در موضوع ارائه شده
 2. شفافیت در چگونگی، زمانبندی و شرح وظایف در گام به گام عملیات اجرای مربوط به اردوها
 3. مشخص بودن مؤلفه‌های تربیتی متناظر با شایستگی‌های ۲۵ گانه در اردو‌ها
 4. اردو باید مسئله‌محور باشد و ترجیحاً حضوری باشد.
 5. شیوه‌ی ارزیابی تربیتی دانش‌آموزان پس از اجرای اردو مشخص باشد
 6.   برآورد جزئیات هزینه­‌ها و درآمدها

معیارهای ارزیابی طرح

 • میزان کمی و کیفی پوشش شایستگی­‌های ۲۵ گانه مورد انتظار فارغ‌­التحصیلان سمپادی
 • میزان تعاملی بودن محصولات و دوره‌ها
 • نوآورانه بودن طرح
 • ارزیابی پذیری طرح
 • مقرون به صرفگی اقتصادی طرح

دیگر محورها