معاونت پرورشی فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

در سال های اخیر با افزایش تعداد کلاس های آموزشی و کمک آموزشی، کاهش زمین های خالی در سطح شهر ها و حتی روستاها به دلیل ساخت و ساز های گسترده که امکان بازی های دسته جمعی را از کودکان و نوجوانان گرفته، ساخت و  سازهای صنعتی که امکان بازی های فیزیکی و حرکتی را در منزل را از کودکان سلب کرده و  از طرفی نفوذ فضای مجازی به حوزه سرزمینی اوقات فراغت و تغییر ذائقه خانواده ها و کودکان در نحوه پر کردن این اوقات باعث شده تا متولیان امر به فکر برنامه ریزی در جهت غنی سازی و استفاده بهینه از اوقات فراغت دانش آموزان بیفتند.

غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان از مهمترین برنامه‌های آموزش و پرورش محسوب می‌شود که با هدف‌ رشد همه‌جانبه شخصیت دانش‌آموزان، استمرار فعالیت‌های پرورشی، تربیتی، ورزشی و آموزشی، ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و هنری دانش آموزان، تقویت روحیه خودباوری، همیاری و مسئولیت‌پذیری در دانش آموزان، فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت دانش آموزان و اولیا آنان در جهت شرکت عملی در سازندگی کشور و بهره‌مندی از اوقات فراغت دانش‌آموزان، به منظور رشد مهارت‌های آنها و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

بنابراین برای غنی‌سازی اوقات فراغتِ دانش‌آموزان با هدف نشاط ، امید ، ایمان ، خودباوری و خردورزی در ایشان، 5 نیاز مهم برای رسیدن به این هدف معرفی می گردد:

 1. فضای مجازی: کنشگری مثبت کودکان و دانش آموزان در فضای مجازی ، استفاده از شبکه‌های مجازی ، بازی های رایانه‌ای و زیست بوم جدیدی که مورد توجه کودکان و نوجوانان است.
 2.  کتاب و کتابخوانی
 3. فیلم و سریال و نیازهای فرهنگی دانش آموزان
 4.  اردوها و سفرهای تربیتی
 5.  موسیقی

اهداف محور:

 • بهینه سازی اوقات دانش آموزان
 • ظهور استعدادهای نهان دانش آموزان
 • ایجاد روحیه شادابی و نشاط در دانش آموزان
 • افزایش سطح توانمندی دانش آموزان

مخاطبین:

 • دانش آموزان / اولیاء
 • معلمین و مدیران مدارس

نکات مهم در محور فعالیت های پرورشی-فرهنگی

 • خلاقیت، نوآوری، تغییر و یا تحول نسبت به راه حل های موجود
 • امکان اجرای ایده در سطح مدارس و تناسب با ساز و کارهای آموزش و پرورش
 • ارتباط راهکار پیشنهادی با اهداف استراتژیک سند تحول بنیادین آ.پ
 • ناظر به کودک و نوجوان
 • امکان اجرا در سطح ملی و فراگیر

 

جزئیات مورد انتظار از ایده / محصول

 • ارائه هر گونه راهکار و یا محصول جهت مدیریت اوقات فراغت دانش آموزان به جهت افزایش بهره وری اوقات فراغت دانش آموزان در قالب یک محصول/ایده قابل اجرا

دیگر محورها