طراحی و تولید محتوا و بسته‌های تربیت و یادگیری ترکیبی

دنیای امروز ما پر از رسانه های مختلف است. آموزش هایی که بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات طرح‌ریزی شده‌اند، رسانه‌های متشکل از صدا، تصویر و متن را به آموزش وارد کرده اند که شکل جدیدی از تجربه کاربر براساس حس‌های مختلف را ممکن می سازد. این محیط ها که با نام چند رسانه‌ای شناخته می شوند، به سبب توجه به خواست و ترجیحات یادگیرندگان با محبوبیت روزافزونی در محیط های رسمی و غیررسمی همراه بوده اند.

با گسترش کاربرد چند رسانه ای در ارائه محتواهای آموزشی نیاز است اصول مهم دیگری در طراحی آن‌ها به طور دقیق مد نظر قرار گیرد و طراحی و تولید محتوا بر اساس سلیقه، جای خود را به اصول علمی طراحی دهد تا تضمین‌کننده یادگیری باشد.

به طور مثال اولین اصل در طراحی و سناریو پردازی برای تولید محتوای تربیتی آموزشی ، توجه به جایگزینی شیوه تجربه محوری به جای حافظه محوری در یادگیرندگان است. در واقع لازم است شیوه‌های تعاملی و انتقال تجربه جذاب و فعالانه جایگزین شیوه های سنتی و حافظه محور گردد تا یادگیری عمقی شکل گیرد. اصل بعدی توجه به ابعاد مختلف هوش های چندگانه در فرآیند یادگیری از طریق محتوای چند رسانه ای است. به طور مثال، متن جذاب هوش کلامی ، جلوه های بصری جذاب و پر تصویر هوش تصویری- فضایی و استدلال های استنتاجی پدیده های علمی  ، هوش منطقی – ریاضی را مورد هدف قرار میدهد و در صورت استفاده کامل و بهینه از این ابزار در محتوای چند رسانه ای میتوان انتظار داشت که یادگیری عمقی ، کاربردی و فایده محور شکل گیرد.

حال، یکی از راه‌های ترویج و تولید محتوای فاخر ، کمک به نوآوری و بروز خلاقیت در طراحی محتوای چند رسانه ای توسط گروه‌های آموزشی نوآور است.

لذا مسئله اصلی ما در این چالش متناسب سازی بسته های محتوای تربیتی آموزشی با نیازهای مخاطبین از طریق مشارکت هسته‌های نوآور در طراحی و تولید محتوا و بسته های تربیت یادگیری ترکیبی است.

اهداف محور :

 • الگوسازی جهت ترویج تولیدات چندرسانه‌ای در حوزه تربیت و آموزش
 • جبران خلاء موجود در نظام آموزشی از حیث محتوای چند رسانه ای فاخر
 • بهره گیری از نبوغ و خلاقیت معلمین و هسته های نوآور در جهت طراحی و تولید محتوا
 • تغییر شیوه های منسوخ حافظه محور به سمت تولید محتوای کاربردی ، عمقی و فایده محور

 

مخاطبین :

 • دانش آموزان
 • معلمین
 • مدارس و مجتمع های آموزشی

 

نکات مهم در محور طراحی و تولید محتوا و بسته‌های تربیت یادگیری هیبریدی و چند رسانه‌ای :

 • خلاقیت ، نوآوری ، تغییر و یا تحول نسبت به راه حل های موجود
 • امکان اجرای ایده در سطح مدارس و تناسب با سازوکارهای آموزش و پرورش
 • امکان تعریف نقش و تعامل معلم با دانش آموز در بازی
 • ارتباط راهکار پیشنهادی با اهداف استراتژیک سند تحول بنیادین آ.پ
 • سازگاری و همخوانی بازی با فرآیند آموزشی کلاس و مدرسه
 • امکان بومی سازی و سفارشی سازی بازی توسط معلمین

 

جزئیات مورد انتظار از ایده / محصول:

با توجه به توضیحات ارائه شده ، هر گونه نوآوری و خلاقیت در تولید محتوا آموزشی تربیتی در زمینه های ذیل مورد درخواست ما خواهد بود :

 • بسته های چند رسانه ای تربیتی، اجتماعی و مهارت محور
 • بسته های علمی و آموزشی تکمیلی و اصلاحی متون درسی مصوب در مقاطع سه گانه

همچنین انتظار می رود اصول ذیل در طراحی و تولید بسته ها لحاظ شده باشد :

 • اصول روانشناختی مرتبط با محتوای چند رسانه ای
 • اصول طراحی فنی محتوای چند رسانه ای
 • اصول سناریونویسی برای طراحی محتوای چند رسانه ای

دیگر محورها