ارائه معکوس نیازمندی های زیست بوم تعلیم و تربیت


نوآوری فراگیر آموزشی

دستیابی به عدالت آموزشی و تربیتی و  زدودن  محرومیت  آموزشی و تربیتی در سراسر کشور نیازمند استفاده از روش های دانش محور و نوآورانه است. 

لوگو سینا

معاونت پرورشی-فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان از مهمترین برنامه‌های آموزش و پرورش محسوب می‌شود که با هدف‌ رشد همه‌جانبه شخصیت دانش‌آموزان، استمرار فعالیت‌های پرورشی، تربیتی، ورزشی و آموزشی، ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های فنی، حرفه‌ای و هنری دانش آموزان، تقویت روحیه خودباوری، همیاری و مسئولیت‌پذیری در دانش آموزان، فراهم‌سازی زمینه‌های مشارکت دانش آموزان و اولیا آنان در جهت شرکت عملی در سازندگی کشور و بهره‌مندی از اوقات فراغت دانش‌آموزان، به منظور رشد مهارت‌های آنها و کاهش آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

وزارت آموزش و پرورش removebg preview

1. طراحی و تولید دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایی برای معلمان و مدیران مدارس سمپاد

با توجه به کارکرد بی‌­بدیل سرمایه­‌ی انسانی هر سازمان در تحقق اهداف و ماموریت­‌ها و هم‌چنین ایجاد تحول و بقای آن سازمان، ارتقاء کیفی سطح نگرشی، دانشی و مهارتی آن‌ها و هم‌چنین امکانات در اختیارشان نقش به‌سزایی در بهبود و افزایش بهره­وری آن سازمان و مدیریت منابع آن خواهد داشت

آرم سازمان 14000801

2. طراحی و اجرای محصولات و دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایشی برای دانش‌آموزان در قالب کارسوق

با توجه به اختصاص اکثریت زمان حضور دانش‌آموزان در مدرسه به آموزش محتوای دروس رسمی و نیاز دانش‌آموزان به تربیت تمام ساحتی، پر کردن زمان آزاد دانش‌آموزان با محتواهای متنوع برای پرداختن به مسائل ویژه‌ی تربیتی و آموزشی مورد نیاز زندگی حال و آینده‌شان ضروری خواهد بود.

آرم سازمان 14000801

3.طراحی و ساخت تجهیزات سخت‌افزاری تقویت کننده فرایندهای آموزشی و تربیتی و همچنین طراحی فضا ( design ) موجود در مدارس سمپاد

یکی از عوامل تسریع و تسهیل کننده‌ی فرایندهای آموزشی و تربیتی، زیرساخت‌های مدرسه می‌باشد که می‌توان آنرا به دو دسته‌ی تجهیزات و ابزارها ( سخت افزاری و نرم افزاری ) و فضاسازی و طراحی محیط تقسیم نمود

آرم سازمان 14000801
4. طراحی و اجرای اردوهای تفریحیِ علمی و فرهنگی

یکی از قالب‌ها و شیوه‌های اثرگذار در برگزاری برنامه‌های تربیتی، اردو می‌باشد. با توجه به نقش مؤثر دانش‌آموزان در اردو ( هم از منظر نقش فردی و هم از منظر نقش اجتماعی ) و فراهم شدن موقعیت ایفای نقش و مسئولیت وی، کیفیت اثربخشی و تعمیق مؤلفه‌های تربیتی با کیفیت اجرای اردو ( از سناریوی اردو گرفته تا زمان و مکان آن ) ارتباطی تنگاتنگ دارد.

آرم سازمان 14000801

دیگر محورها