سرگرم آموزی و شبیه‌سازی‌های تربیتی آموزشی

آموزش برای منجر شدن به یادگیری باید لذت‌بخش باشد و لذت‌بخش بودن یادگیری با انگیزه یادگیرنده در ارتباط است. روش‌های نوینی برای برانگیختن انگیزه یادگیرنده پیشنهاد و به کار گرفته شده است که امروزه گیمیفیکیشن (Gamification) با ترجمه بازی‌وارسازی، یکی از این روش‌ها محسوب می‌شود. بازی‌وارسازی به جهت استفاده از تفکر بازی‌گونه و عناصری از بازی که با عنصر لذت‌بخش بودن سازگار است، سبب جلب و هدایت توجه و انگیزه یادگیرنده به محتوای اصلی آموزش می‌گردد.

طراحی اصولی و اثربخش با استفاده از عناصر بازی و یا همان بازی وارسازی در آموزش، با تولید و ارائه یک بازی آموزشی کمی متفاوت است. در بازی وار سازی ما صرفا به دنبال خلق یک بازی نیستیم. بلکه به دنبال هر راهکار جذاب برای هدایت و کنترل رفتار یادگیرنده در برخورد با یک فعالیت آموزشی و ایجاد علاقه مندی در او هستیم. بازی‌وارسازی استفاده از عناصر بازی در محیط‌های یادگیری است. این به معنای خلق یک بازی کامل نیست، بلکه استفاده از بخش‌هایی از بازی در طراحی آموزش است. یک مثال معمول از بازی‌وارسازی اعطای امتیاز[1] به یادگیرندگان برای انجام تکالیفشان است، سپس ایجاد جدول برندگان[2] و تشویق یادگیرندگان برای کسب بالاترین امتیاز. انجام تکالیف توسط یادگیرندگان بخشی از یک بازی نیستند اما امتیازهایی به آن‌ها اختصاص داده شده است.

لذا مسئله اصلی ارائه هر گونه راهکار و یا فرآیند برای ایجاد جذابیت و علاقمندی در دانش آموزان به منظور درگیر کردن آن ها در یک فعالیت آموزشی است که بازی وار شده است.

 

اهداف محور:

 • ایجاد علاقمندی در یادگیرنده جهت پیگیری فعالیت های آموزشی
 • افزایش جذابیت تدریس خصوصا در دروس پایه ای و با روح خشک و غیر منعطف
 • سنجش یادگیری از طریق بازی
 • تعامل موثر دانش آموزان با یکدیگر و با معلم

 

مخاطبین:

 • معلمین
 • مدارس و مجتمع های آموزشی

 

نکات مهم در محور سرگرم آموزی و شبیه سازی های تربیتی آموزشی

 • خلاقیت، نوآوری، تغییر و یا تحول نسبت به راه حل های موجود
 • امکان اجرای ایده در سطح مدارس و تناسب با سازکارهای آموزش و پرورش
 • ارتباط راهکار پیشنهادی با اهداف استراتژیک سند تحول بنیادین آ.پ
 • سازگاری و همخوانی بازی با فرآیند آموزشی کلاس و مدرسه
 • امکان بومی سازی و سفارشی سازی بازی توسط معلمین

 

جزئیات مورد انتظار از ایده / محصول

لازم است که جزئیات ذیل در راهکارهای ارائه شده، لحاظ گردد:

 • اهداف بازی به صورت شفاف مشخص گردد.
 • عناصر بازی وار سازی و انواع بازیکن تشریح گردد.
 • به نظریات انگیزشی و یادگیری موقعیتی توجه شود.
 • چگونگی اجرای طرح بازی وارسازی برا یادگیری تشریح گردد.

دیگر محورها