محصولات و خدمات حوزه کودک و خانواده

❓ چرا در تربیت فرزند، تأکید ویژه‌ای روی خانواده داریم؟

خانواده‌، نخستين، مهم‌ترین‌ و اصلی‌ترین‌ پرورشگاه‌ و آموزشگاه‌ فرد محسوب‌ می‌شود و يكی از نهادهای آموزشی و پرورشی عمدۀ جامعه‌ است‌. بنابراين‌ بيان هر گونه سخن و انديشه‌ای دربارۀ تربيت کودکان و نوجوانان و داشتن هر گونه‌ انتظاری از آنان‌ بی‌توجه‌ به‌ نقش حياتی خانواده، سخن و انديشه‌ای نادرست قلمداد می‌شود و انتظاری عبث‌ و بيهوده‌ است. بنابراين‌ نیاز به آموزش‌ خانواده‌ها به‌ خصوص‌ در دورۀ کودکی به‌ طور مضاعف‌ احساس‌ می‌شود. در برنامۀ‌ آموزش‌ خانواده‌، توجه‌ به‌ نيازها، انتظارها و تأكيد بر آموزش‌ مهارت‌های اساسی كودكان‌، توسط‌ مادران‌ و پدران‌ و مربيان‌ جايگاه‌ ويژه‌ای را به‌ خود اختصاص‌ داده‌ است‌. از اين‌ رو، با قاطعيت‌ بايد گفت‌ كه‌ نظام‌ آموزش‌ و پرورش‌، هيچ‌ گاه‌ بدون‌ آموزش‌ خانواده‌ها و مشاركت‌ خانواده‌ها موفق‌ نخواهد شد.

❓ در تعليم‌ و تربيت‌ فرزندان‌ چه سؤال‌های‌ مهمی برای والدین مطرح‌ است؟

من‌ چگونه‌ پدر یا مادری ‌هستم‌؟– آيا من‌ خود به‌ عنوان‌ پدر يا مادر، الگوی شايسته‌ای هستم‌؟– آيا من‌ به‌ عنوان‌ پدر يا مادر، به‌ فراهم‌ كردن‌ امكانات‌ رشد و شكوفايی همه‌جانبۀ‌ توان‌های بالقوۀ فرزندم‌ توجه‌ دارم‌؟– آيا من‌ به‌ عنوان‌ پدر يا مادر، توانسته‌ام‌ به نيازهای همه‌جانبۀ‌ فرزندم‌ پاسخ مناسب دهم‌؟و …

 

لذا هدف از بیان این مسئله، درخواست برای ارائۀ هرگونه راهکار و یا ایدۀ پیشنهادی جهت رفع نیازهای محتوایی و دسترسی آسان و برنامه‌ریزی شده آموزش‌های مرتبط با خانواده و ارتقاء نقش آنان در امر تعلیم و تربیت و همچنین شناخت نیازها و حل چالش‌های کودکان است.

🎯 اهداف:

– طراحی سلسله مباحث تربیتی و آموزشی خانواده

– ایجاد بستر های به روز جهت ارائه مباحث تربیتی در خانواده

– برگزاری کارگاه‌های مهارت محور برای خانواده‌ها

– تهیه بسته‌های چند رسانه‌ای تربیتی آموزشی خانواده

– تولید محتوای متناسب و فاخر جهت نشر و اشاعه آموزش‌های مهارتی به کودکان

– ارائه آموزش‌های مهارتی به صورت قابل دسترس در هر زمان و مکان برای کودکان

قالب محصولات و ایده‌ها:

👨‍👩‍👧‍👦 ویژه والدین: مانند کتاب راهنمای والدین و سامانه و سایت

👨🏻‍🏫  ویژه مربیان: مانند کتاب راهنمای مربی و راه‌کارهای ارتقاء مربی، طرح درس و یادگیری، کتاب کار، سامانه و سایت

 👶🏻 ویژه کودکان زیر ۷ سال: مانند کتاب کودک، اسباب‌بازی، وسایل بازی و یادگیری

 

🤔 جزئیات مورد انتظار از ایده/ محصول ارسالی چیست؟

🔸 ارائه هر گونه راهکار و یا محتوای آموزشی تربیتی ویژه خانواده‌ها

🔸 ارائۀ پلتفرم‌های آموزش و ارتقاء سطح بنیان خانواده و تعامل موثر با اولیای مدرسه در جهت تربیت فرزندان بر اساس اهداف سند تحول بنیادین

🔸 ارائه هر گونه محتوا، راهکار و یا محصول نوآورانه در جهت آموزش مهارت‌های مختلف زندگی به کودکان

🔸 امکان اجرای ایده در سطح مدارس و تناسب با سازوکارهای آموزش‌وپرورش

 

چه کسانی می‌توانند در این رویداد شرکت کنند؟

– تولیدکنندگان محصولات

– افراد دارای ایده برای تولید محصول

🎁 جوایز و تسهیلات:

🔸 7 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری

🔸 3 میلیارد تومان تسهیلات کارآفرینی

🔸 ارتقاء محصولات برگزیده از منظر تربیتی، ظاهری و فرمی، کسب‌وکاری

🔸معرفی به شبکه مدارس کشور

🔸و سایر جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر

دیگر محورها