سرمایه گذاری و شتابدهی

_

 خانه خلاق و نوآوری ستاپ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپ‌ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮی را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ‌اﻓﺰاﯾﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺷﺒﮑﻪ‌ﺳﺎزی ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ.

ستاپ با سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌ها و راه‌اندازی شتابدهنده، زنجیره حمایت خود از اکوسیستم کارآفرینی را تکمیل ساخت. برگزاری رویدادهای تخصصی آموزش‌محور و حمایت از رویدادهای کارآفرینی از دیگر فعالیت‌های این مرکز در جهت رشد اکوسیستم کارآفرینی به شمار می‌آید.

فضای کار اشتراکی

_
ما در فضای کار اشتراکی ستاپ به هر فرد مستعد و توانمند در کنار امکانات یک فضای کار، فرصت بهره‌مندی از مشاوره، هم‌افزایی، اشتراک دانش و انتقال تجربه، خدمات جانبی و هر آنچه از ”یک فضای کاری پویا“ انتظار دارد را به او ارائه خواهیم کرد. هر فرد در چنین فضایی می‌تواند یاد بگیرد، تجربه کند و ارتباطات خود را توسعه دهد.
 جذابیت ها و امکانات فضای کار اشتراکی ستاپ:
  • اتاق بازی
  • اتاق جلسات
  • اینترنت
  • لاکر (کمد اختصاصی)
  • و…

استارتاپ‌های ستاپ

_
عرفان افشار
مدیرعامل گروه سلامت سالند

شرکت نوآوران بازی سلامت،پیشتاز و منتور (راهنما و مربی) بازی و بازی‌وارسازی از سال 1393 فعالیت خود را آغاز کرده است. این شرکت در زمینه آموزش و یادگیری دانش‌آموزان با انواع بازی‌های متنوع و مهیج فعالیت میکند. یکی از فعالیت‌های این شرکت، طراحی و راه اندازی اولین و تنها پلتفرم بازی فکری آنلاین و زنده در ایران و جهان با نام تجاری “زی بازی” است. بازی‌های زی بازی در جهت تقویت درس، هوش‌های چندگانه و مهارت‌های شناختی است.

علی رنجبر
مدیرعامل کودکان ثروت ساز

ماموریت اصلی موسسه کودکان ثروت ساز در جهت آموزش زیر بنایی برای تربیت کارآفرینان آینده کشور عزیزمان می باشد به طوریکه برای اولین بار در ایران آموزش کودکان را در جهت هوش مالی و تقویت ذهنیت کارآفرینی با برگزاری جشنواره های کارآفرینی و مسابقات حسابداری هدف قرار داده است.

پیمان دوخایی
مدیرعامل تکاپوپیمان

تیم تکاپو پیمان با درنظرگرفتن متدهای نوین آموزشی به دنبال آموزش متفاوت و کاربردی والدین و در ادامه آن معرفی مراکز و خدمات نوین آموزشی می باشد. این متدهای آموزشی زمینه ای را برای ارتقای یادگیری با حداقل زمان و حضور والدین فراهم آورده تا آن ها ضمن تشخیص به هنگام پتانسیل های شخصیتی، شناختی و هیجانی فرزندشان، با مشاوره با متخصصان علوم رفتاری و تربیتی، بهترین مسیر رشد و موفقیت فرزندشان را انتخاب نمایند. در این مجموعه به تمامی نیازها جهت تبدیل شدن به والدین موفق،پاسخ داده خواهد شد.