پادکست ستاپ

آیا رویداد پذیرایی دارد؟

«فعالیت‌های انجمن‌های علمی معمولا چند دسته‌اند. دسته‌ی اول، کلاس‌های نرم‌افزار است که متناسب با مهارت‌هایی که دانشجویان نیاز دارند انتخاب ... ادامه مطلب

تعریف رویداد چیست؟

«فعالیت‌های انجمن‌های علمی معمولا چند دسته‌اند. دسته‌ی اول، کلاس‌های نرم‌افزار است که متناسب با مهارت‌هایی که دانشجویان نیاز دارند انتخاب ... ادامه مطلب

معرفی دوره های رویداد

«فعالیت‌های انجمن‌های علمی معمولا چند دسته‌اند. دسته‌ی اول، کلاس‌های نرم‌افزار است که متناسب با مهارت‌هایی که دانشجویان نیاز دارند انتخاب ... ادامه مطلب