خدمات سـتاپ

شتابدهی و سرمایه گذاری

ستاپ مثل یک کاتالیزگر عمل می کند! حمایت از تیم‌ها و استارتاپ‌ها، از مشاوره تا سرمایه‌پذیری بخشی از فعالیت‌های ستاپ است.

شبکه سازی و رویدادها

ستاپ یک نقطه‌اتصال است! ستاپ با برگزاری رویدادهای مختلف تلاش می‌کند تا فعالین آموزش و تربیت را دور هم جمع کند.

فضای کار اشتراکی

علاوه بر تمام امکانات یک فضای کار اشتراکی اینجا ویژگی‌های دیگری مثل خدمات جانبی لابراتوار اتاق جلسه و باقی امکانات را دارد.

مدرسه ستاپ

کلاس درس برای بزرگترها! ستاپ با برگزاری کارگاه‌ها در راستای افزایش سطح دانش و مهارت‌های افراد حوزه آموزش تلاش می کند.